Social Return On Investment

Bonke SROI

Om een zo gezond mogelijke samenleving te creëren is het van belang om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces. Om dat te stimuleren is Social Return On Investment (SROI) in het leven geroepen. Voor veel aanbestedingen vanuit de overheid/de gemeente maakt de SROI verplicht deel uit van de opdracht.


Schildersbedrijf Bonke en Zn. werkt veel samen met Vakschool Het Diekman, onderdeel van het Stedelijk Lyceum in Enschede. Leerlingen van Vakschool Het Diekman gaan onder professionele begeleiding van schildersbedrijf Bonke en Zn aan de slag met het schilderen op verschillende locaties.


Bonke SROI

Henk Bonke: "Opleiden en begeleiden zit in het DNA van het bedrijf. Mijn opa koos er destijds al voor om een onderwijsakte te halen om nieuwe schilders binnen het bedrijf op te kunnen leiden. Die vaardigheden draag ik nu weer over aan mijn zoons en het huidige personeel. Dus je kunt ons gerust een onderwijsfamilie noemen. Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt: wij investeren in toekomstig talent en de jongeren leren een prachtig beroep en hebben daarmee een reële kans op de arbeidsmarkt. We hebben zelfs al een paar voormalig leerlingen in dienst."


Een van die voormalig leerlingen wordt nu ook ingezet bij een nieuwbouwproject van 20 woningen van De Woonplaats in Enschede. Schildersbedrijf Bonke en Zn werkt hier in opdracht van bouwbedrijf Trebbe. Trebbe heeft deze opdracht gekregen omdat zij op dit project mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten, wat een eis was vanuit De Woonplaats.

Meer weten over SROI en onze samenwerking met Vakschool Het Diekman? Wij vertellen er graag over. Neem contact met ons op.