Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op verschillende manieren geeft Bonke & Zn. invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo werken we zoveel mogelijk met duurzame en verantwoorde materialen en proberen we, bijvoorbeeld door middel van het wijkgericht onderhoud, zo efficiënt en energiezuinig mogelijk ons werk te doen. Een andere manier waarop we invulling geven aan onze maatschappelijke functie is het opleiden van jongeren met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt tot schilder. Dat doen we in samenwerking met Vakschool Het Diekman in Enschede. 


Weinig zelfvertrouwen

Het Diekman begeleidt jongeren tussen de 12 en 18 jaar met leerproblemen. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen met ADHD, dyslexie/dyscalculie, faalangst of een bepaalde leerachterstand. Doordat er op de basisschool vaak gefocust is op wat ze allemaal niét kunnen hebben ze vaak ook weinig zelfvertrouwen. Door middel van begeleiding en een praktijkgericht leer/werk traject gaat de school in samenwerking met bedrijven op zoek naar waar ze wél goed in zijn, waar hun passie ligt. 

‘Training on the job’

Bij Bonke begeleidt Rinus de leerlingen die eerst voor een snuffelstage komen kijken of het schilderwerk iets voor ze is. Bij de begeleiding wordt niet alleen het vakwerk aangeleerd, maar is er ook nadrukkelijk aandacht voor algemene arbeidsvaardigheden zoals op tijd komen, samenwerken en de omgang met collega’s en klanten. Het aanleren van het schilderen is echt een ‘training on the job’, aangezien theoretische kennis voor deze leerlingen vaak niet werkt. Ze beginnen met eenvoudige klusjes zoals het verzamelen en klaarzetten van de materialen en schoonmaken. Op het moment dat ze gaan schilderen wordt er ook heel goed naar de randvoorwaarden gekeken. Bijvoorbeeld of de werkplek op orde en veilig is en of de locatie niet teveel prikkels heeft. 


Vakmensen voor de toekomst

Als het goed gaat worden de leerlingen op voor hen geschikte projecten ingezet. Dat is in de praktijk vaak bij overheidsinstellingen, scholen of commerciële bedrijven met aandacht voor hun maatschappelijke functie. Het doel is om ze uiteindelijk een arbeidscontract te kunnen bieden. Op deze manier investeren we in vakmensen voor de toekomst en bieden we jongeren een mooie kans zich tot vakman/-vrouw te ontwikkelen. Zo snijdt het mes aan meer kanten.