De Twentse Zorgcentra, locatie ‘t Bouwhuis

Opdrachtgever: De Twentse Zorgcentra, locatie ‘t Bouwhuis
Werkzaamheden: Schilderwerk en herstelwerkzaamheden

Binnen ’t Bouwhuis is een onderhoudsplan voor de komende 10 jaar opgesteld, waarin rekening gehouden is met de staat van de verschillende gebouwen. Op basis van dit onderhoudsplan voeren wij de komende jaren de onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het binnen- en buitenschilderwerk, houtherstel, maar ook het vervangen van glas.

Over de Twentse Zorgcentra Bouwhuis

’t Bouwhuis in Enschede is een groot en beschermd terrein waar mensen met een verstandelijke beperking leven, wonen, werken en recreëren, in een omgeving die rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen.


Nieuwbouw en eeuwenoude villa’s

In augustus 1975 namen de eerste bewoners hun intrek op het prachtige terrein van ’t Bouwhuis. Veel van de oorspronkelijke woongroepen zijn in de loop der jaren afgebroken en vervangen door nieuwe moderne woningen. Daarnaast bevinden villa ’t Amelink en villa ’t Bouwhuis zich op het terrein. Beide villa’s zijn nog steeds in gebruik en vormen samen met de bijbehorende landgoederen ’t Bouwhuis. Beide erven hebben een eeuwenoude, rijke historie en worden voor het eerst genoemd in 1536 in een rapport van het kapittel St. Pieter te Utrecht. 

10-jarig onderhoudsplan

Op het uitgestrekte terrein van 30 hectare staan nieuwe gebouwen, gebouwen die al bijna 500 jaar oud zijn en gebouwen die er al 40 jaar staan, waardoor elk gebouw een andere manier van onderhoud vraagt. 

Binnen ’t Bouwhuis is een onderhoudsplan voor de komende 10 jaar opgesteld, waarin rekening gehouden is met de staat van de verschillende gebouwen. Op basis van dit onderhoudsplan voeren wij de komende jaren de onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het binnen- en buitenschilderwerk, houtherstel, maar ook het vervangen van glas.De bewoners

In nauw overleg met de medewerkers van ’t Bouwhuis wordt bij elke onderhoudsklus gekeken welke werkzaamheden waar uitgevoerd kunnen worden, omdat rekening gehouden moet worden met de bewoners. 

Las -, schuur -, soldeer - en slijpwerkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als er geen bewoners in de buurt zijn. Onze medewerkers zijn extra alert dat aan het einde van de dag, maar ook bij het tijdelijk verlaten van de werkplek alle (onderdelen van) materialen en/of gereedschappen en toebehoren worden opgeborgen zodat de bewoners er niet bij kunnen, of zich er op een andere manier aan kunnen blesseren of verwonden. 


Over de Twentse Zorgcentra, locatie ‘t Bouwhuis

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. De cliënten wonen onder andere op het beschermde (deels besloten) en mooie terrein van ‘t Bouwhuis.Contactgegevens