De Twentse Zorgcentra, locatie ‘t Bouwhuis
Geplaatst op 30 juni 2022

Over de Twentse Zorgcentra Bouwhuis

’t Bouwhuis in Enschede is een groot en beschermd terrein waar mensen met een verstandelijke beperking leven, wonen, werken en recreëren, in een omgeving die rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen.


10-jarig onderhoudsplan

Op het uitgestrekte terrein van 30 hectare staan nieuwe gebouwen, gebouwen die al bijna 500 jaar oud zijn en gebouwen die er al 40 jaar staan, waardoor elk gebouw een andere manier van onderhoud vraagt. 

Binnen ’t Bouwhuis is een onderhoudsplan voor de komende 10 jaar opgesteld, waarin rekening gehouden is met de staat van de verschillende gebouwen. Op basis van dit onderhoudsplan voeren wij de komende jaren de onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het binnen- en buitenschilderwerk, houtherstel, maar ook het vervangen van glas.


De bewoners

In nauw overleg met de medewerkers van ’t Bouwhuis wordt bij elke onderhoudsklus gekeken welke werkzaamheden waar uitgevoerd kunnen worden, omdat rekening gehouden moet worden met de bewoners. 

Las -, schuur -, soldeer - en slijpwerkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als er geen bewoners in de buurt zijn. Onze medewerkers zijn extra alert dat aan het einde van de dag, maar ook bij het tijdelijk verlaten van de werkplek alle (onderdelen van) materialen en/of gereedschappen en toebehoren worden opgeborgen zodat de bewoners er niet bij kunnen, of zich er op een andere manier aan kunnen blesseren of verwonden. 


Planmatig schilderwerk

Wij kunnen jouw huis of pand ook op basis van een meerjarenschema onderhouden, hierbij komt ook het schilderwerk kijken.
Dit bieden wij jou aan vanuit ons Planmatig Onderhoud.


Benieuwd naar het hele project?