Interne cursus door Schildersbedrijf Bonke & Zn
Geplaatst op 12 september 2022

Opleiden zit in ons DNA

De kwaliteit van ons werk is afhankelijk van de kwaliteit van onze collega’s. We vinden het dan ook erg belangrijk dat elke medewerker de tijd en ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. We besteden al sinds de oprichting veel aandacht aan het aanbieden van cursussen en opleidingen.
De opa van onze huidige directeur Henk Bonke koos er destijds al voor om een onderwijsakte te halen, zodat hij nieuwe schilders binnen het bedrijf kon opleiden. Die vaardigheden draagt Henk nu weer over aan zijn zoons, maar ook aan de medewerkers.

Kennis en ervaring delen

Naast dat onze collega’s zelf de mogelijkheid hebben om aanvullende cursussen en opleidingen te blijven volgen, zijn zij ook belangrijk bij het doorgeven van hun kennis en ervaring aan de jongere talenten. En andersom: de kennis over de nieuwste schildertechnieken en duurzame, innovatieve oplossingen brengen de collega’s die net van school zijn weer over aan de oudere collega’s.

Social Return On Investment (SROI)

Social Return On Investment (SROI) is een speerpunt binnen onze bedrijfsvoering. Een van de initiatieven om te investeren in jong talent, is de samenwerking met Vakschool Het Diekman, onderdeel van het Stedelijk Lyceum in Enschede. 

Het Diekman begeleidt jongeren tussen de 12 en 18 jaar met leerproblemen. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen met ADHD, dyslexie/dyscalculie, faalangst of een bepaalde leerachterstand. Doordat er op de basisschool vaak gefocust is op wat ze allemaal niét kunnen, hebben ze vaak ook weinig zelfvertrouwen. We leiden de leerlingen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt op tot schilder. Met behulp van professionele begeleiding door een van onze medewerkers en een praktijkgericht leer/werk traject, gaan we samen met de school op zoek naar waar ze wél goed in zijn en waar hun passie ligt. Het doel is om deze leerlingen uiteindelijk een arbeidscontract te kunnen bieden.

Leren door het te doen

Het traject begint met een snuffelstage om te kijken of het schilderwerk iets voor de leerling is. Als de leerling enthousiast is worden ze begeleid door een van onze opleiding professionals. Hij/zij leert ze niet alleen het schildersvak zelf, maar helpt ze ook bij de ontwikkeling van algemene arbeidsvaardigheden, zoals op tijd komen, samenwerken en de omgang met collega’s en klanten. Ze beginnen met eenvoudige klusjes, zoals het verzamelen en klaarzetten van de materialen en schoonmaken. Op hun eigen tempo worden de werkzaamheden steeds verder uitgebreid. Hierbij wordt altijd gekeken welke klus het meest geschikt is voor de leerling en of de locatie bijvoorbeeld niet te veel prikkels heeft. Uitgangspunt blijft tijdens het hele traject dat we kijken waar de leerling goed in is en hoe we die kwaliteiten kunnen optimaliseren.

Vakmensen voor de toekomst

Als het goed gaat wordt de leerling op de voor hem/haar geschikte projecten ingezet. Dat is in de praktijk vaak bij overheidsinstellingen, scholen of commerciële bedrijven die het ook belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk kunnen.

Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt: de jongeren leren een prachtig beroep en hebben daarmee een reële kans op de arbeidsmarkt en wij investeren op deze manier in onze toekomstige eigen talenten. We hebben zelfs al een paar oud-leerlingen in dienst en dit zullen er in de toekomst zeker meer worden.

Techniek Tastbaar

Onder het motto ‘vroeg geleerd is oud gedaan’ staan wij op vrijdag 7 oktober op de Techniek Tastbaar studiebeurs in Enschede. Een evenement om kinderen van 10 tot 16 jaar kennis te laten maken met de wereld van techniek.

Lees meer over deze studiebeurs